Knihovna| Inzerce | Diskuse | Fotogalerie | Výstavy | Kontakt | Odkazy

(od 21.04.2003)

Je platný, či neplatný název sklípkana Brachypelma ruhnaui?

Poslední dobou se na webu www.arachnomania.cz často diskutuje o platnosti, či neplatnosti jména sklípkana, který je známý pod názvem Brachypelma ruhnaui (Schmidt, 1997). Fotografie sklípkana byly před rokem 1995 publikovány pod různými názvy (Aphonopelma californicum, Eurypelma californicum, Theraphosa californica, Dugesiella californica, Avicularia californica...). Brachypelma ruhnaui podle některých arachnologů existovala (Fr.Kovařík, Svět sklípkanů, str.87 foto, rok 2006). Jedná se o taxonomicky komplikovaný druh. Byl sice vědecky popsán jako Brachypelmides ruhnaui M.Ruhnauem v roce 1996, ale někteří arachnologové nejdříve popis a název neuznali, potom obnovili a provedli revizi. Platnick sice píše, že byli názvy synonymizovány s názvem Brachypelma albiceps, mnoho světových arachnologů však ve svých pracech tuto změnu neakceptují. Schmidt a Klaas ve svých knihách uvádí u tohoto sklípkana název Rhechostica sp., nebo Aphonopelma sp. Také Fr.Kovařík ve své knize Sklípkani z roku 1998 uvádí u fotografie tohoto druhu název Aphonopelma sp. Popis tohoto druhu je proto neustále diskutován a není jasný. V roce 1997 Prentice publikoval skutečnost, že první popis tohoto sklípkana (Doleschall in Ausserer, 1871) neuvádí dostatek informací a holotyp není k dispozici. První popis mohl být tedy nedokonalý a neúplný. Nikdo tudíž nemůže ani v tuto dobu s jistotou říci správný název tohoto druhu. V různé literatuře a na internetu se pro tento druh užívá obecně název Brachypelma ruhnaui, vyjímečně Brachypelma albiceps (dle Platnicka oficiální název, Brachypelma ruhnaui označil za synonymum), či Brachypelmides ruhnaui. Dle Platnicka však rod Brachypelmides neexistuje. Chovatelé, kteří se tolik o taxonomii nezajímají, berou většinou obecně používané názvy za správné. Každý chovatel a arachnolog má na podobné taxonomické tahanice jiný názor. Je tedy jasné, že se o názvu tohoto druhu ještě dlouho povede odborná polemika.

Seznam platných druhů rodu Brachypelma dle Platnicka ke dni 31.1.2008: B.albiceps, B.albopilosum, B.andrewi, B.angustum, B.annitha, B.auratum, B.aureoceps, B.baumgarteni, B.boehmei, B.embrithes, B.emilia, B.epicureanum, B.fossorium, B.hamorii, B.klaasi, B.sabulosum, B.schroederi, B.smithi, B.vagans, B.verdezi.

Text:Michal Toráň

Použitá literatura:
František Kovařík, Sklípkani, Madagaskar 1998
František Kovařík, Chov sklípkanů, Madagaskar 2001
František Kovařík, Svět sklípkanů, Madagaskar 2006, str. 87,88.
Peter Klaas, Vogelspinnen im Terarium
G.Schmidt, Vogelspinnen, 4.vydání, 1993
www.arachnomania.cz
Norman I. Platnick, The World Spider Catalog, Version 8.5, rok 2008.
Akvárium-Terárium, ročník 45, 2/2002- F.Kovařík: Dobře známá a zcela neznámá Brachypelma (B. ruhnaui).

© 2003 Michal Toráň & Jaroslav Dobiáš
webmaster
Home