Knihovna| Inzerce | Diskuse | Fotogalerie | Výstavy | Kontakt | Odkazy

(od 21.04.2003)

Pterinochilus sp. (murinus group) "usambara-orange form"

Předně musím všechny čtenáře upozornit, že je v rodu Pterinochilus jedním slovem chaos.
Druh Pterinochilus murinus vědecky popsal Pocock, 1897. Uvádím zde proto tento údaj, jelikož se dá předpokládat, že je tento druh, tato oranžová forma do druhu P.murinus zařazena, jako jeho barevná forma (poddruh).
Podčeleď: Harpactirinae
Země výskytu: Tanzánie, Keňa, Zambie, Mozambik, Angola, JAR?
Velikost je až 7 cm v těle u samic, samci bývají drobnější. Jedná se o sklípkana, který je svým chováním identický s druhem P.murinus. Jedná se o velmi rychlý, agresivní, vzteklý druh. Navíc toxicky velmi významný. Brání se obranným postojem, výpadem a jedovatým kousnutím, poté útěkem.
Mláďata tohoto druhu chováme ve filmovkách, nebo v plastových krabičkách, větší jedince nejlépe v teráriích pro stromové druhy. Terárium silně zapřádá, staví si také s pomocí pavučin nory v substrátu. Jako podklad použijeme lignocel, neměly by chybět větve, případně miska s vodou a živé, či umělé rostliny. Sklípkan je mezi chovateli poměrně dosti rozšířen, některými chovateli je však zatracován pro svoji agresivitu. Mláďata tohoto druhu však vůči sobě agresivní nejsou. Měl jsem pohromadě 10 jedinců od 1.sv v jednom teráriu a chovali se vůči sobě velmi klidně, nenapadali se. Vzájemné útoky počali až od 5 svleku.
Páření bývá většinou úspěšné, jelikož samci bývají někdy menší (jiná lokalita?), samice samce po páření většinou napadne a zabije. Samice po 8-10 týdnech zapřede kokon, nebo dva menší do hnízda, ze kterých zhruba po dalších 8 týdnech vypouští několik desítek mláďat. Vzácně samice vytvoří po nějaké době i třetí kokon. Mláďata bývají velmi žravá, s růstem nejsou problémy. Krmíme cvrčky, sarančaty, šváby, červy, holaty... Dospívají po 2,5- 3 letech. Při každé manipulaci s tímto druhem je na prvním místě bezpečnost chovatele!
Nedávno proběhla na serveru www.arachnomania.cz rozsáhlá diskuse mezi chovateli, která se tohoto druhu týkala. V prvé řadě se řešil správný, aktuální název sklípkana. Padaly různé varianty (poplatné své době) - Pterinochilus cf.murinus, Pterinochilus sp.(murinus group), Pterinochilus sp. usambara, Pterinochilus sp. usambarensis, Pterinochilus sp. orange form, P. murinus RCF-red colorform (murinus) atd.. Dokonce byl na některých výstavách prodáván pod názvem Pterinochilus mamillatus.
Předně je třeba osvětlit, že Usambara je pohoří v Tanzanii. Název však může být zavádějící, protože toto pohoří není zrovna rozlohou nejmenší a může se v něm vyskytovat i několik různých forem. Přesto je uvedení této lokality v názvu lepší, než kdyby nebyla lokality uváděna vůbec. Nejnovější poznatky arachnologů, zahraniční literatura a obecný názor několika významných chovatelů mě však utvrzuje v přesvědčení, že sklípkan byl již do druhu P.murinus již zařazen a proto je název Pterinochilus murinus jediný správný. Jako dodatek lze uvést lokalitu výskytu, tedy např. pohoří Usambara. Nikde však není psáno, zda se tato forma nevyskytuje ještě někde jinde, mimo tuto lokalitu.
Poměrně nedávno byl celý rod Pterinochilus revidován, většina druhů byla synonymizována a dnes rod zahrnuje celkem 7 druhů (P.alluaudi, P.chordatus, P.leetzi, P.lugardi, P.murinus, P.simoni, P.vorax). Jiné názvy jsou tedy neplatné.

Tanzanie, pohoří Usambara na mapě.
Fotografie pohoří Usambara, lokalita výskytu oranžové formy P.murinus. Foto Marek Brejl, www.jitka-marek.com
Dospělá samice Pterinochilus murinus, oranžová forma z pohoří Usambara.
Sklípkan v obranném postoji.
Nedospělá samice.
Mládě druhu Pterinochilus murinus, oranžová forma z pohoří Usambara.

Text a foto: Michal Toráň

Použitá literatura: František Kovařík, Svět sklípkanů, Madagaskar 2006
www.arachnomania.cz
The Word Spider catalog N.I.Platnick 2000-2007

© 2003 Michal Toráň & Jaroslav Dobiáš
webmaster
Home