Knihovna | Inzerce | Diskuse | Fotogalerie | Výstavy | Kontakt | Odkazy | Euroinfo
Odchov Orphnaecus sp. "Negros"

(od 21.04.2003)

Páření a odchov sklípkana Orphnaecus sp. "Negros"

Tento vzrůstem nevelký, poměrně zajímavě zbarvený sklípkan s největší pravděpodobností ještě není platně popsán takže se v našich chovech vyskytuje pod provizorním polním "jménem." Areál jeho výskytu je na Filipínách na ostrově Negros.

Do chovu jsem získal tři jedince v druhém svleku dne 25. 3. 2006. I když se ve svém chovu nezaměřuji na africké a asijské druhy, tento pavouk se mi svým vzezřením velmi zalíbil. Je sice vzrůstem nevelký (dospělá samice cca 4 - 5 cm v těle), ale docela zajímavě vybarvený (obr. 1 a 2), aktivní i za dne a krásně zapřádá terárium. Je však zřejmě choulostivější a citlivější na nižší relativní vzdušnou vlhkost, protože se mi podařilo ze tří jedinců přivést do dospělosti pouze jednoho. Dne 29.3.2007. jsem zaznamenal jeho 7. svlek jako dospělostní svlek jedince samčího pohlaví. Bezprostředně po svleku jsem se snažil samce nabídnout někomu, kdo má dospělou samici, aby mohl splnit svoje poslání a zachovat tak v našich chovech populaci těchto sklípkanů pro další chovatele. Náhodou jsem se o samci zmínil také kamarádovi, který mi nabídl, že mi půjčí dospělou samici z odchytu, abych se o páření a odchov pokusil sám, což jsem z velkou radostí přijal.

K vlastnímu páření jsem použil ubikaci samice (plastovou krabici 18 x 18 x 11), která byla zčásti zapředena a bylo v ní samicí vytvořeno několik pavučinových chodeb. Rozhodl jsem se tak proto, abych samici přenášením do pářícího terária zbytečně nestresoval a také abych jí při odchytávání nepobořil vytvořené chodby. První páření proběhlo 22.4.2007 v 17.20 hod. Samec ihned po vpuštění zaregistroval přítomnost samice a po chvilce nesměle zabubnoval. Samice proti němu sice udělala výpad a chvíli jsem měl strach, že o něj přijdu. On však neměl ze samice žádný respekt a pokusil se ji nadzvednout. Samice se po chvilce překvapivě zklidnila a samec provedl nadzvednutí a kopulaci, která trvala cca 20 minut (obr. 3). Ke konci páření samec samici odstrčil a vyběhl na okraj krabice, kde jsem ho pohodlně odchytnul do krabičky a vrátil zpět do jeho ubikace. Stejného dne v noci se samec znovu přečerpal. Chtěl jsem mít jistotu úspěšného páření a proto jsem 27.4.2007 v 18.00 hod. páření zopakoval. Toto druhé páření probíhalo téměř shodně jako první, trvalo však pouze cca 10 minut.

Napářenou samici jsem vydatně krmil mladými, nevynesenými samičkami cvrčka dvouskvrnného každé 3 - 4 dny jeden kus. Viditelně se jí začal zvětšovat abdomen a celý den trávila tím, že zapřádala prostor krabice a vytvářela v něm pevné pavučinové chodby. Nakonec si v jedné z chodeb vyhloubila do substrátu mělkou jamku, kde vytvořila 10.6. 2007 kokon - nepravidelnou kouli o průměru cca 2,5 cm. Nastalo pro mě další dilema, zda samici kokon odebrat, nebo ne, protože pocházela z odchytu a celou dobu před vytvořením kokonu, byla značně plachá a nervózní. Nakonec jsem se rozhodl jí kokon ponechat a čas ukázal, že to bylo správné rozhodnutí. Samice se o kokon vzorně starala, obracela ho a poponášela po jedné z chodeb. Musím však předeslat, že jsem její ubikaci postavil na izolované místo a celý čas jsem samici kontroloval pouze vizuálně a vůbec její ubikaci neotvíral, abych samici co nejméně rušil a stresoval.

Dne 12.7.2007 jsem se rozhodl kokon zkontrolovat. Z dřívějšího pozorování samice jsem věděl, že pokud kokon neobrací, nebo neponáší, tak na něm sedí a pečlivě ho hlídá. Abych předešel poničení kokonu při odebírání, připravil jsem si kuličku z toaletního papíru, podobných rozměrů jako kokon a ihned po otevření krabice jsem tuto kuličku pinzetou vložil vedle samice, která seděla na kokonu. Samice se bleskově přesunula na falešný kokon, takže jsem jí zatím mohl ten pravý bez větších problémů odebrat. O papírovou kuličku se samice starala ještě asi tři dny, potom ji zapředla do substrátu a chodbu s jamkou opustila.

Po otevření kokonu jsem nalezl asi 300 dobře vyvinutých L2 menšího vzrůstu a kuličku vytvořenou z prázdných svleček. Žádná plesnivá, nebo jinak znehodnocená vajíčka se v kokonu nevyskytovala, což mně utvrdilo v tom, že opakované páření není nikdy na škodu (obr 4 - 5). Larvy jsem zainkuboval do misky vyložené mírně navlhčeným papírovým ubrouskem, při teplotě 27 stupňů. V noci teplota klesala až k 25 stupňům, inkubovaným larvám to však nijak nevadilo. Již od otevření kokonu byly velmi vitální a po zainkubování ihned vytvořily ze svých těl pevně semknutou hromádku, jako by se nacházely ještě v kokonu.

24.7.2007 se začaly žlutavé larvy zbarvovat do šeda (obr. 6) a díky velmi teplému počasí se svlékly do prvního svleku v průběhu následujících dvou dnů (obr. 7). Během vývoje v inkubátoru a při svlékání do prvního svleku nedošlo téměř k žádným ztrátám. Doufám, že Vám tyto moje poznatky pomůžou při odchovu tohoto zajímavého pavouka a že to aspoň trošku přispěje k jeho rozšíření v našich chovech. Přeji hodně úspěchů.

Vratislav "Iverson" Krejčí

Použitá literatura: Sklípkani, František Kovařík, Madagaskar 1998

© 2003 Michal Toráň & Jaroslav Dobiáš
webmaster
Home