Knihovna | Inzerce | Diskuse | Fotogalerie | Výstavy | Kontakt | Odkazy | Euroinfo
Odchov Cyriocosmus elegans

(od 21.04.2003)

Páření a odchov sklípkana Cyriocosmus elegans

Tento drobný, nádherně zbarvený sklípkan(obr.1), byl popsán Simonem v roce 1889. Patří do podčeledi Theraphosinae. Oblast jeho výskytu je poměrně široká, Bolívie, Brazílie, Chile a Venezuela.

Do svého chovu jsem zakoupil tři jedince v prvním svleku 10.12.2005 od kamaráda chovatele. Dle jeho sdělení pocházeli pavouci z několika kokonů. Do třetího svleku byli chováni ve filmovkách od třetího do sedmého svleku v plastových krabičkách (dxšxv - 13x11x6 cm) v obou případech byl jako podklad použit čistý lignocel ošetřený manganistanem draselným.. Po sedmém svlékání jsem s překvapením našel u jednoho pavouka tibiální háčky a malé, poměrně dobře ukryté bulbusy. (obr.2) Byl jsem velmi překvapen také proto, že velikost dospělého samce nebyla víc jak 14 mm v těle. Zbylí dva jedinci vypadali po sedmém svleku dost odlišně. Měli mohutné abdomeny s jasnou kresbou a silnější a světlejší nohy. Na první pohled byli celkově mohutnější a v těle měli velikost cca 17 mm. Dospělý samec měl téměř černé nohy (bez světlé kresby) a malý abdomen bez červené kresby pouze s bílým zrcátkem. Po tomto zjištění jsem se snažil samce trošku brzdit, prodloužil jsem intervaly krmení a snížil teplotu asi o dva stupně. Chtěl jsem se pokusit udržet ho do dospělostního svleku samic. (Tehdy jsem ještě netušil, že dospělé jsou i samice.) Marně jsem hledal v literatuře, nebo na internetu nějaké zmínky o odchovu tohoto druhu, našel jsem pouze několik útržkovitých poznámek na www.cyriocosmus.com, že samci celého tohoto rodu obecně se dožívají po dospělostním svleku maximálně pěti měsíců a že k úspěšnému páření se používají samci maximálně tříměsíční. Těmto útržkovitým poznatkům jsem podřídil další chov. Snažil jsem se kvalitním a častým krmením přinutit samice k dalšímu svleku co nejdříve. Následně jsem vyrobil z plastové krabičky trojbox oddělený přepážkami z mušího pletiva, do krajních boxů jsem umístil 10.8.2006 samice a do prostředního samce. Samice ihned začali bubnovat a samec jim odpovídal. Chtěl jsem však mít u samic jistotu dospělosti, proto jsem stále čekal na jejich další svlek. Dne 28.8.2006 jsem se konečně rozhodl přistoupit k páření i bez předchozího svlékání samic, protože samci se pomalu chýlil čas určený odbornou literaturou.

Průběh svleků jednotlivých pavouků:

Samec: 2.sv 1.1.06, 3.sv 23.1.06, 4.sv 14.2. 06. 5.sv 14.3.06, 6.sv 14.4.06, 7.sv 11.6.06
1.Samice: 2.sv 31.12.06, 3.sv 23.1.06, 4.sv 20.2.06, 5.sv 14.3.06, 6.sv 15.4.06, 7.sv 2.6.06
2.Samice: 2.sv 2.1.06, 3.sv 27.1.06, 4.sv 19.2.06, 5.sv 14.3.06, 6.sv 21.4.06, 7.sv 21.5.06

Na páření jsem pavoukům nachystal větší plastovou krabičku 17x13x7 cm na dno jsem dal asi centimetrovou vrstvu vlhkého a dobře udusaného lignocelu. Prvního jsem vypustil samce a asi po deseti minutách samici. Samice (zřejmě vlivem neznámého prostředí) nejprve před samcem ustupovala a samec ji pronásledoval. Asi po pěti minutách se oba uklidnili a setrvávali delší dobu na místě. Pak se samec otočil a vydal se obcházet misku z druhé strany, takže se po chvíli dostal přímo čelem k samici. Asi dva centimetry před samicí se zastavil a začal se prudce zachvívat, samice zpozorněla a začala bubnovat. Po tomto signálu k ní samec přistoupil a došlo k vlastní kopulaci, která trvala od 11.30 do 13.45 hod. (obr.3) Velmi mně to překvapilo, protože jsem stále netušil, že samice je dospělá, proto jsem byl připraven na záchranu samce. Po několika minutách jsem se však přesvědčil, že obavy jsou zbytečné, protože páření bylo vzorné a i když jsem pořizoval fotky makro režimem a různě natáčel krabičku, pavouci se nenechali vyrušovat. Ke konci páření již bylo vidět, jak si samec začíná připravovat "ústupovou cestu", samice ho však nijak nepronásledovala. Vrátil jsem oba do boxů a samec, i když byl jistě dost vysílen, se ještě téhož dne znovu přečerpal. Páření jsem opakoval 6.9.2006. Průběh byl podobný, celkově však o dost kratší, což ukolébalo mou ostražitost. Samice při ukončení páření provedla po samci výpad a utrhla mu levé makadlo, nestačil jsem tomu zabránit. Samec se však ještě ten den opět přečerpal, takže jsem se rozhodl zkusit samcem bez makadla napářit i druhou samici. Pářil jsem ji také dvakrát 15. 9. 2006 a 17. 9. 2006. Průběh obou páření byl podobný s výše uvedeným, avšak o dost kratší, obě páření trvala tak 7 - 8 minut.

Chování obou samic po páření bylo také vzácně podobné i když téměř o dva týdny posunuté.. Asi dva dny po páření se první samice začala zakopávat, a stavět podzemní komůrku z pavučin a lignocelu. 18 dnů po páření začala samice stavět v komůrce kokon. 15.9.2006 ráno vytvořila velkou pavučinovou "misku" přes celou délku a šířku komůrky (obr. 4), nejdřív jsem měl obavu, že se jde svlékat, ale okolo poledne byl kokon hotový. (obr. 5) Druhá samice se zakopala poměrně později 27.9.2006 a její komůrka byla znatelně menší. Přesto jsem v ní však 7. 10. 2006 (po dvacet dnech od páření) po příjezdu z burzy našel sbalený kokon asi poloviční velikosti prvního. Druhý den ráno byl však tento kokon vystrčený z komůrky ven až na opačné straně krabičky. (obr. 6) Po otevření jsem v něm našel vajíčka, (obr. 7) která jsem se sice pokusil inkubovat, ale do večera bylo po nich. Druhá samice zřejmě poznala, že jsou neoplozená a proto se jich zbavila. První samice se ovšem o svůj kokon starala velmi svědomitě a celou dobu jsem ji pozoroval, jak ho kutálí před sebou po obvodu celé komůrky.

Po konzultaci s přáteli jsem se rozhodl samici kokon odebrat a otevřít 14.10.2006 po příchodu z brněnské burzy. Kontrola mi však tento den nevyšla časově. 15.10.2006 ráno jsem kontroloval stav kokonu zvenčí a všimnul si, že je v něm malý otvor (obr. 8) a že se vedle něj nalézá jedna L2. ihned jsem připravil vše potřebné, kokon samici opatrně odebral a otevřel. Uvnitř se nacházelo 31 zcela vyvinutých L2 a uprostřed kokonu bylo seschlých a slepených do kuličky asi stejný počet neoplozených vajíček. (obr. 9) Zdravé L2 jsem ihned inkuboval do připravené umělohmotné krabičky na vlhký papírový kapesník při teplotě 27 - 28 stupňů. (obr. 10).

25.10.2006 se začaly žlutavé larvy zbarvovat do šeda a den nato jsem zaznamenal šest jedinců v prvním svleku, 29.10. 2006 ráno už byly všechny larvy svlečené do prvního svleku.
Všichni svlečení pavouci vytvořili v krabičce malý hlouček, takže se lze domnívat, že se mláďata v prvních dnech po svléknutí do prvního svleku nebudou požírat. Já jsem je ihned rozdělil do filmovek s vlhkým, dobře upěchovaným lignocelem, abych tomu případně předešel. Potěšilo mně, že se mi podařilo všechny zdravé L2 nalezené v kokonu, přivést zdárně a ve zdraví do prvního svleku.

Přál bych si, aby vám tyto moje poznatky pomohly při odchovu tohoto nádherného sklípkana, který sice není velký vzrůstem, ale každopádně dělá čest svému druhovému jménu "elegans". Bylo by dobře, kdyby v našich chovech zdomácněl. Přeji hodně úspěchů ve vašich chovech.

Vratislav "Iverson" Krejčí

Použitá literatura: Svět sklípkanů, František Kovařík, Madagaskar 2006

obr. 1 obr. 2
obr. 3 obr. 4
obr. 5 obr. 6
obr. 7 obr. 8
obr. 9 obr. 10

© 2003 Michal Toráň & Jaroslav Dobiáš
webmaster
Home